ciudades

id ciudad
descripcion
pais id
1 Cape Town ZA
2 Pretoria ZA
3 Pietermaritzburg ZA
4 Potchefstroom ZA
5 Bloemfontein ZA
6 Durban ZA
7 Grahamstown ZA
8 Stellenbosch ZA
9 Sandton ZA
10 Johannesburg ZA
11 Uitenhage ZA
12 Parkview ZA
13 Wynberg ZA
14 Bedfordview ZA
15 Parow ZA
16 Vanderbijlpark ZA
17 Middelburg ZA
18 Marshalltown ZA
19 East London ZA
20 Olifantsfontein ZA